Anunț referitor la activitatea cabinetelor de expertiză medicală

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Casa  Județeană de Pensii Cluj  anunță noi măsuri referitoare la:

I. Pensiile de invaliditate – cazuri noi.

  1. În cazul pensiilor de invaliditate, cazuri noi, cererea completată -Anexa 10 ( se poate descărca de pe site-ul instituției www.pensiiCluj.ro de la secțiunea formulare/expertiză medical/cerere tip- Anexa 10),  vor fi trimise prin intermediul serviciilor electronice pe următoarele adrese de e-mail ale  cabinetului de expertiză medicală : expertizaCluj@cnpp.ro sau expertiza_cjp_Cluj@yahoo.com , împreună cu o declarație pe proprie răspundere că actele corespund cu originalul.
  2. Expertizarea nu va presupune prezența fizică a solicitantului în cabinetul de expertiză, ci se va fundamenta strict pe documentele transmise.
  3. Cele două decizii medicale, care trebuiesc înmânate solicitantului, vor fi trimise prin poștă cu confirmare de primire.

II Pensiile de invaliditate – revizuiri

Reamintim, în acest context, modificările Deja anunțate, respectiv faptul că pensionarii de invaliditate care au termen de revizuire în perioada instituită ca stare de urgență nu trebuie să se mai prezinte la cabinetele de expertiză, plata acestor pensii fiind continuată.

III. Certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depăşesc 183 de zile, acordate în perioada stării de urgenţă, se eliberează şi se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.“

    Pentru orice informaţii, sugestii, recomandări, vă stăm la dispoziţie la numărul de telefon: 0264.592170