Anunț referitor la activitatea Casei Județene de Pensii Cluj, începând cu data de 26.03.2020, pe toată durata stării de urgență

Având în vedere prevederile art.49 și 50 din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 212/16.03.2020, Casa Județeană de Pensii Clujîncepând cu 26.03.2020, pe toata durata decretării stării de urgenta, anunță:

În perioada sus menționată, Relația cu publicul se face NUMAI prin telefon, e-mail, fax și poștă/firmă de curierat.

I. Persoanele care îndeplinesc condițiile cumulativ de vârstă și stagiu de cotizare necesar pentru acordarea pensiei anticipate , anticipate parțiale, limită de vârstă redusă ( cu grupă de muncă), limită de vârstă-vârstă standard de pensionare, pensie de urmaș  și cei care solictă pensie de invaliditate și au emisă decizie de încadrare în grad de invaliditate ( de către Comisia de Expertiză  Medicală ) pot înregistra telefonic sau pe e-mail solicitarea de înscriere la pensie, după caz.

Persoanele care  au domiciliul în raza  Casei Județene de Pensii Cluj și care îndeplinesc condițiile de înscriere la pensie pot solicita înregistrarea cererii atât telefonic  la numerele de telefon:

 • 0264-431010 interior 128 sau 142
 • 0730.711.008

 cât și pe e-mail :

 Persoanele care  au domiciliul în raza  Casei Locale de Pensii Turda  și care îndeplinesc condițiile de înscriere la pensie pot solicita înregistrarea cererii atât telefonic  la numărul de telefon:

 Persoanele care  au domiciliul în raza  Casei Locale de Pensii Dej și care îndeplinesc condițiile de înscriere la pensie pot solicita înregistrarea cererii atât telefonic  la numerele de telefon:

Ulterior, aceste persoane vor fi anunțate telefonic pentru a prezenta documentația necesară în original și copii.

 II.  Plata ajutoarelor de deces se va face în cont bancar sau prin mandat postal.

 

 • Actele necesare solicitării ajutorului de deces pentru persoanele care la data decesului aveau calitatea de pensionari sunt: cerere tip ( se poate descărca de pe site-ul instituției pensiiCluj.ro de la secțiunea formulare ->pensii), declarație -anexă la cererea de acordare a ajutorului de deces ( se poate descărca de pe site-ul instituției pensiiCluj.ro de la secțiunea formulare ->pensii),  act identitate solicitant, copie certificat de deces, dovada suportării cheltuielilor de deces( factură și chitanță/bon fiscal), extras de cont bancar. Pe cerere se va trece și numărul de telefon al solicitantului.

 

 • Actele necesare în cazul solicitării ajutorului de deces pentru persoana care la data decesului era asigurat (salariat): cererea tip (se poate descărca de pe site-ul instituției pensiiCluj.ro de la secțiunea formulare), model adeverință ajutor de deces pentru asigurat, copie act de identitate solicitant, copie certificate de deces, dovada suportării cheltuielilor de deces (factură și chitanță/bon fiscal), nr. de telefon solicitant, extras de cont bancar sau a unui membru de familie al acestuia sunt: cererea persoanei care solocită acordarea ajutorului de deces, model adeverință ajutor deces pentru membru de familie, declarație ( se completează numai în cazul solicitării ajutorului de deces pentru membru de familie), copie act de identitate solicitant, copie certificate de deces, dovada suportării cheltuielilor de deces, extras de cont bancar. Pe cerere se va trece și numărul de telefon al solicitantului.

În funcție de domiciliul/Casa de pensii în evidența căreia se afla dosarul de pensie al persoanei decedate, documentele se vor trimite astfel:

poștă/firmă de curierat la adresa instituției din Cluj Napoca, str.George Coșbuc, nr.2

 • Pentru Casa Locală de Pensii Turda pe adresa de e-mail: turda.Cluj@cnpp.rosau prin poștă/firmă de curierat la adresa Casei locale din Mun.Turda, Str.Republicii, nr.15
 • Pentru Casa Locală de Pensii Dej pe adresa de e-mail: Dej.Dej@cnpp.ro  sau prin poștă/firmă de curierat la adresa Casei locale din Mun.Dej, Str.1 Mai, nr.25

III. Contribuţia de asigurări sociale se poate achita prin mandat poştal sau prin virament cu ordin de plată în contul IBAN: RO45TREZ21622210304XXXXX, deschis la Trezoreria Mun. Cluj, pe seama Casei Judeţene de Pensii Cluj (CUI 13582024).

Ordinul de plată se va completa astfel:

 • la rubrica „BENEFICIAR” se va completa “Casa Judeţeană de Pensii Cluj”;
 • la rubrica „COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ” se va completa codul Casei Judeţene de Pensii Cluj, „13582024”;
 • la rubrica „REPREZENTÂND” se va completa „contribuţia CAS, pentru NUMELE ŞI PRENUMELE ASIGURATULUI, urmat de CNP-ul acestuia.

Începând cu data de 09.01.2020 cuantumul contribuţiei de asigurări sociale este de 558 lei pe lună.

IV. Eliberarea de negaţii E101 pentru persoanele care desfășoară muncă sezonieră în Germania, nu se vor mai elibera atâta timp cât statele se află în stare de urgență și au graniţele închise.

V.Alte cereri, solicitări privind:

 • recalcularea drepturilor de pensie cu perioade lucrate după pensionare (după data de 01.04.2001);
 • schimbarea modalităţii de plată a pensiei din mandate poştale în cont curent sau cont de card şi din cont current/cont de card în mandate poştale;
 • depunerea încetării contractului de muncă în vederea punerii în plată a pensiilor anticipate/anticipate parţiale;
 • schimbarea numelui şi/sau adresei;   transferul dosarului de pensie;
 • plata pensiilor neîncasate;   solicitarea  de acordare a biletelor de tratament;
 • eliberarea adeverinţei de stagiu de cotizare;   eliberarea copiei deciziei de pensie sau a buletinului de calcul;
 • eliberarea adeverinţei cu cuantumul pensiei; alte solicitări care nu implică depunerea actelor în original

  vor fi transmise prin:

 • Poşta Română sau firme de curierat la adresa instituţiei:Casa Judeţeană de Pensii Cluj, Cluj-Napoca, str.George Coşbuc Nr.2
 • e-mail: office@pensiiCluj.ro
 • fax: 0264-450080

În atenţia persoanelor care trimit documente prin e-mail, pentru protejarea sistemul informatic al instituţiei şi pentru a nu risca marcarea mesajului dumneavoastra ca „spam” (din acest motiv fiind şters), vă rugăm să aveţi în vedere:

 • nu trimiteţi prin forward mesaje primite de la terţe persoane;
 • pe cât posibil, folosiţi pentru comunicarea cu CJP Cluj, adresa de e-mail personală;
 • în conţinutul mesajului comunicaţi clar şi succint solicitarea dumneavoastră şi semnaţi mesajul cu numele şi datele dumneavoastră de contact.

Aceste proceduri sunt necesare în vederea evitării expunerii acestui segment de populaţie şi pentru a-I asigura că nu-şi pierd drepturile de pensie cuvenite.

    Pentru orice informaţii, sugestii, recomandări, vă stăm la dispoziţie la numerele de telefon:

 • 0264-431010 interior 128 sau 142
 • 0264-598088
 • 0730.711.008