PRECIZĂRI cu privire la aplicarea prevederilor O.U.G. nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

I.Potrivit art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 115/2023, începând cu 1 ianuarie 2024, nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2023 se majorează cu 13,8% pentru:

a)indemnizaţiile prevăzute de Decretul-lege  118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

b)drepturile prevăzute de Legea  49/1991privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;

c)drepturile prevăzute de Legea  44/1994privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d)drepturile prevăzute de Legea  49/1999privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;

e)indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f)indemnizaţiile prevăzute de Legea  309/2002privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare;

g)indemnizaţiile stabilite în baza Legii nr.341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului- Lupeni – august 1977  341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

h)ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat în temeiul Legii  578/2004privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare;

 (2) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024 indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.281 lei.

II. Conform art. XII din O.U.G. nr. 115/2023, în anul 2024 se menţin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2023 indemnizația prevazută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistitor interpreti sau executanti din Romania, republicată.

III. Conform art. XXIII din O.U.G. nr. 115/2023 s-a modificat art.III lit.b) din Legea nr.210/2022 după cum urmează: „ Prin derogare de la prevederile art.5 din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, drepturile stabilite potrivit art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă şi se plătesc după cum urmează:

b) începând cu data de 1 ianuarie 2025, drepturile stabilite pentru copiii persoanelor care s-au aflat în una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) c) si g) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum şi pentru copiii prevăzuți la art. 31 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă.”