COMUNICAT REFERITOR LA UNELE MĂSURI ADOPTATE ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

Potrivit Legii nr.360/2023 privind sistemul public de pensii, a O.U.G. nr.115/2023 și a Legii nr.422/2023, referitor la drepturile de pensie din sistemul public,

începând cu data de 01 ianuarie 2024:        

  • Valoarea punctului de pensie prevăzută pentru anul 2023, respectiv de 1.785 lei, se majorează cu 13,8% şi este de 2.032 lei.
  • Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.281 lei.
  • Indicele de corecție se menține la 1.41.
  • Cuantumul indemnizației pentru însoțitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadrati în gradul I de invaliditate este de 1626 lei.
  • Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 7.567 lei.
  • Cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este următorul:

 – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului:  7.567 lei;

 – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 3.784 lei.