ACHIZITIE DIRECTA -Servicii de intretinere si reparatii tehnica de calcul

CASA JUDETEANA DE PENSII Cluj  in calitate de autoritate contractanta initiaza achizitia directa  conform art.7  alin 5  din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice  Servicii  de intretinere si reparatii pentru  tehnica de calcul din compunerea sistemului informatic cu respectarea si in conditiile solicitate prin caietul de sarcini si invitatia de aprticipare atasate.