INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIA DIRECTA SERVICII DE ASIGURARE RCA SI CASCO

CASA JUDETEAN DE PENSII Cluj invita toti operatorii interesati sa participe cu oferta la achizitia directa a serviciilor de asigurare de raspundere civila RCA si facultativa CASCO pentru autoturismele din parcul auto al institutiei pe  perioada a  12

luni.ACHIZITIA se va realiza in SEAP cu ofertantul declarat castigator. Plata integrala cu OP in contul de trezorerie in perioada 24 -ultima zi lucratoare a lunii in care s-a emis polita