Anunț concurs de recrutare funcție publică de conducere, de Șef Serviciu, clasa I, în cadrul Casei Locale de Pensii Dej-organizat în data de 27.06.2022 proba scrisă

Anunț concurs – recrutare funcție publică de conducere