Anunț concurs de recrutare funcție publică de execuție, de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Pensii Internaționale

Anunt concurs functie publica

Formular tipizat de inscriere functie publica

model adeverinta