Anunț privind rezultatul final la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef Serviciu, clasa I, gradul II în cadrul Serviciului Plăți Prestații, organizat în data de 04.07.2024-proba scrisă și în data de 09.07.2024 proba de interviu

Rezultat final