Anunț privind rezultatul probei de interviu la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef Serviciu, clasa I, gradul II în cadrul Serviciului Plăți Prestații, organizat în data de 09.07.2024, proba de interviu

Rezultat interviu