Anunț privind rezultatul probei scrise la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef Serviciu, clasa I, gradul II în cadrul Serviciului Plăți Prestații, organizat în data de 04.07.2024, proba scrisă

Rezultat proba scrisa