Anunț proba de interviu la concursul de recrutare funcții contractuale de execuție, perioadă determinată, din data de 30.01.2023 proba scrisă

Anunt proba de interviu