Anunțul privind rezultatul probei scrise la concursul de recrutare funcție contractuală de execuție, de consilier debutant perioada determinată din data de 30 mai 2024- proba scrisă

Rezultat proba scrisa