Rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare funcție publică de execuție, de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii organizat în data de 09.05.2023 proba scrisă

Rezultat proba interviu