Rezultatul verificării eligibilității candidaților înscriși la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef Serviciu, clasa I, gradul II în cadrul Serviciului Plăți Prestații, organizat în data de 04.07.2024, proba scrisă

Anunt