Anunț concurs de recrutare funcție publică de execuție, de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Stabiliri Prestații organizat în data de 05.04.2023 proba scrisă

Anunt concurs

model adeverinta

Formular tipizat de inscriere functie publica