Anunț concurs de recrutare funcție publică de execuție, de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Evidență Contribuabili organizat în data de 19.04.2023 proba scrisă

Anunt

Formular tipizat de inscriere functie publica

model adeverinta