Anunț privind organizarea concursului pe post -funcție publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Plăți Prestații, organizat în data de 25.07.2024, proba scrisă

Anunt