Anunț privind rezultatul final la concursul de recrutare funcție contractuală de execuție, de consilier debutant perioada determinată din data de 30 mai 2024- proba scrisă și în data de 04.06.2024 proba de interviu

Rezultat final