Erată la Anunțul privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere de Șef Serviciu Plăți Prestații, clasa I, gradul II, organizat în data de 04.07.2024, proba scrisă

Erata